Skip to product information
1 of 1

Ivana Skin Cloud Scrub 250g

Ivana Skin Cloud Scrub 250g

Regular price $19.95 USD
Regular price Sale price $19.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Takot gumamit ng Bleaching scrub products dahil baka ma-iritate lang ang balat? 🤔

Subukan ang Ivana Skin Bleaching Cloud Scrub dahil meron itong niacinamide na pwede sa mga sensitive ang skin. Napakarami nang gumagamit neto at magaganda ang feedback dahil talaga namang mabilis ang effect sa mga dark areas, napaka bango at paniguradong Premium Imported Ingredients ang ginamit kaya hindi tinipid.

Bleaching Cloud Scrub Benefits:
âś…Brightens Dark Areas
âś…Brighten Dark Spots
âś…Overall Whitening
âś…Smoothens rough texture
âś…Tighter skin
âś…Reduces the appearance of fine lines & wrinkles
âś…Brightens dark spots
âś…Soothes inflamed skin
âś…Whitening
âś…Prevents premature aging
âś…Prevents the appearance of dark spots

 

View full details